Menu principal E-CV.
Rambit Human Ressources
e-CV

Hvordan laves et CV

Hvorfor et curriculum vitae

Et curriculum vitae er en facon at præsentere en fremtidig arbejdsgiver for din viden og erfaringer. Det giver mulighed for at vise arbejdsgiveren at dine kompetencer passer til det ansøgte job. Arbejdsgiveren vælger kandidater der ser ud til at være bedst kvalificeret til jobbet. Arbejdsgiveren vil altså være mest intereseret i de viste kompetencer der passer direkte til jobbet og det er derfor vigtigt at CV’et indeholder de brugbare informationer der kan lede til et interview. Heraf vigtigheden af at tilpasse sit CV til jobbet og firmaets arbejdsområde.

Således er både indhold, præsentation og hvad der antydes i CV’et essentielt for et godt curriculum vitae. Glem ikke at CV’et skal indeholde informationer som arbejdsgiveren skal vide omkring dig men også skabe nok interesse til at ville møde dig,.....ansætte dig.
Hvordan laves et CVInformationer som skal være i et curriculum vitae
Udformning og skrivestil
Eksempler på CV
Hvordan skrives en opsigelse

[Tips og eksempler til din jobsøgning]Informationer som skal være i et curriculum vitaeHerunder finder du en liste over mulige elementer der kan være på dit CV. De elementer du skal vælge afhænger af din type af CV.

Hvordan vælges den rigtige type CV?

Alt afhænger af din erfaring og hidtige karriere.
 1. Hvis du vil fremhæve din karriereudvikling, kan du bruge et kronologisk CV. Det viser en liste af jobs fra det nyeste til det ældste.
 2. Hvis du vil fremhæve dine karrieremæssige bedrifter indenfor et givet arbejdsområde, kan du bruge et funktionelt CV. Det giver mulighed for at fremvise specifikke kvalifikationer og kompetencer.
 3. Hvis du vil fremhæve dine kompetencer, kan du bruge et kompetence orienteret CV. Det giver mulighed for at fremvise din specifikke viden.
Du kan også vælge et blandet CV, det vil sige et kronologisk CV hvor den første del kort fremhæver dine karrieremæssige bedrifter. Tænk derfor grundigt over hvilken type CV der passer dig bedst.

Eksempel: Hvis du har en række reelle kompetencer men meget lidt erfaring, så er det bedst at bruge et kompetence orienteret CV. På den anden sige hvis du allerede har haft en god karriere fremgang, så er et kronologisk CV at foretrække. Således kan et funktionelt CV også være den rigtige løsning for dig, såfremt du allerede har en række specifikke karriere mæssige bedrifter bag dig. Der findes masser af bøger på biblioteket der kan hjælpe dig yderligere med dette valg.

Det er ikke rigtigt at det er nødvendigt med flere versioner af dit CV. Fokuser istedet på at have et rigtig godt og opdateret curriculum vitae. (Den arbejdsgiver-specifikke del skal findes mere i ansøgningen til arbejdsgiveren end i selve CV’et.)


Liste over mulige elementer i dit CV


Du kan vælge at præsentere dit CV på papir eller elektronisk. Papir versionen er den konventionelle metode som alle kender. Den elektroniske version er meget interessant især for folk i højteknologiske områder, da den giver mulighed for at være mere dynamisk ved at skabe links og hypertexts. Man kan dirigere arbejdsgiveren hen til tidligere arbejdsgiveres websites samt tilføje logoer, etc. Lige meget hvilken type CV du vælger skal de samme informationer være tilstede.
Kontakt information
(Personlige oplysninger)
Navn, addresse, telefonnummer, email, website (hvis relevant).
Karrieremål
IFor at gå målrettet mod en stilling. Eksempelvis: Jeg vil gerne besætte stillingen som....... for at gøre bruge af mine følgende kvalifikationer........for at gøre gavn for en virksomhed i vækst som (virksomhedens navn)

Profil eller sammenfatning af erfaringer eller resume: Du skal vise din erfaring, dine interesser, kompetence områder og professionelle kvaliteter. Fremhæv især de mest unikke. Denne del kan være frivillig. Eksempel: Tosproget, kan taste 30 ord i minuttet, 10 års erfaring indenfor området.... Gode IT kundskaber, etc. Nævn cirka 5 punkter.
Dine studier
(Uddannelse)
Start og slut år, opnåede diplomer, samt speciale område.
Dine videreuddannelse
(Videreuddannelse)
Liste over kurser og seminarer taget efter din uddannelse.
Professionel erfaring
(Erfaring )
Liste over arbejdsgivere startende med den seneste. Inkluder også datoer, titel, samt de vigtigste ansvarsområder der hørte til jobbet.
Dine kundskaber
(Kundskaber)
Liste over kundskaber der er opnået i forbindelse med dit arbejde og uddannelse. (Eks. Brug af en maskine, ...)
Dine IT kundskaber
Detaljeret liste for folk indenfor IT og multimedie branchen
Dine samfundsorienterede aktiviteter
(Frivilligt arbejde – samfundsorienterede aktiviteter – profesionnelle foreninger – uddannelses aktiviteter)
Beskriv hver enkelt af aktiviteterne som var det job erfaringer
Andre erfaringer – diverse kontrakter
Disse er ikke nødvendigvis direkte relateret til din karriere, men kan fremhæve visse erfaringer og overførte kompetencer.
Præmier og udmærkelser
Indiker navnet på udmærkelsen og året for modtagelsen
Publiceringer
Liste over artikler, forsknings resultater, bøger som du har offentliggjor.
Dine medlemskaber af professionelle organisationer
(Professionelle medlemskaber)
Glem ikke at tilføje dato for indmeldelse samt typen af involvering.
Dine hjælpelærer aktiviteter
(Hjælpelærer aktiviteter)
Disse er interessante da de viser kendskaber som ellers er svære at påvise.
Dine kulturelle og sportslige interesser
(Kulturelle og sportslige interesser)
Indiker fritidsaktiviteter, og sportsgrene som aktivt udøves.
Referencer på forespørgsel
Lister over personer som kan give professionnelle referencer vedrørende dig. (Valgfrit).Udformning og skrivestil

Formen:

 • Generalt set, skal et CV ikke overstige to sider. Vær koncis.
 • Du skal fremhæve de vigtigste informationer i dit CV (dine kontakt oplysniner, arbejdsgiverens navn, jobtitel, osv...) ved brug af kursiv, understregning, fede karakter, STORE BOGSTAVER (Husk selvfølgelig at holde det moderat)
 • Datoerne (arbejdsperioder, uddannelse) skal findes i højre eller venstre margin.
 • Overskrifterne skal være enten centreret eller til venstre.
 • Der skal være god linjeafstand i hvert afsnit.
 • Afsnitterne skal have gode mellemrum mellem hinanden (for at fremhæve det visuelle billede af informationerne og give arbejdsgiveren mulighed for at sætte ring om eller understrege de ting som han eller hende gerne vil huske eller analysere dybere. )

Skriften:

 • Brug standard karakterer som er nemme at læse, og skriv dit CV på computeren.
 • Brug ikke forkortelser medmindre de er kendte af alle (valgfri)
 • Skriv aldrig curriculum vitae paa dokumentet
 • Skriv aldrig personlige informationer
 • Du skal ikke bruge et ordforråd som er for avanceret; undgå at bruge ord som sjældent bliver brugt, ord som er for tekniske, dog uden at blive alt for simplistisk!
 • Skriv altid kvantitative data i tal i stedet for med ord, (feks. 10% og ikke ti procent).
 • Undgå at lave fejl i opsætningen, grammatiske fejl, og stavefejl.
 • Brug aktive verber for at bedre vise dit engagements niveau (feks. handle, optræde, grundlægge, oprette, svare, forelægge, danne, bestyre, lede, forhandle,...)
 • Brug et ordforråd som er nøjagtigt og levende; undgå at have for langtrukne sætninger.[Tips og eksempler til din jobsøgning]


[Tips og eksempler til din jobsøgning]
Comment faire un CV ?
How to make resume ?
Tricks and examples for your search for employment...

[ Page d'accueil]

© Informatique Rambit Enr., novembre 1996.